Using Games for Language Learning and Language Resource Construction

Bu konuşmasında Doç.Dr. Gülşen Eryiğit, dil kaynaklarını kitle kaynaklı kullanmak ve morfolojik olarak karmaşık dilleri öğretmek için oyunlaştırmayı kullanan son iki çalışmasını sunmuştur.

Makalelere ve ilgili Youtube bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Eryiğit, G., Bektaş, F., Ali, U., & Dereli, B. (2021). Gamification of complex morphology learning: the case of Turkish. Computer Assisted Language Learning, 1-29.Eryiğit, G., Şentaş, A., & Monti, J. (2021). Gamified Crowdsourcing for Idiom Corpora Construction. accepted for publication in Natural Language Engineering, arXiv preprint arXiv:2102.00881.Kısa özgeçmiş: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği öğretim üyesi olan Doç.Dr. Gülşen Eryiğit, İTÜ Doğal Dil İşleme Grubunun koordinatörü ve İTÜ TÖMER müdürü olarak görev yapmaktadır.  Yüksek lisans ve doktora derecelerini 2002 ve 2007 yıllarında İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden almıştır. Doktorası sırasında ziyaretçi araştırmacı olarak İsveç Växjö Üniversitesinde bulunmuştur. Doğal Dil İşleme alanında pek çok prestijli dergi ve konferansta hakem ve yazar olarak görev almıştır. Akademisyenimizin 2000 yılından bu yana Türkçe Doğal Dil İşleme üzerine yaptığı bilimsel çalışmalara diğer bilim insanları tarafından beş binin üzerinde atıf yapılmıştır. Yakın geçmişte pek çok AB, Tubitak ve Sanayi Bakanlığı destekli bilimsel projede yürütücü ve araştırmacı, Tubitak TEYDEB destekli endüstriyel AR-GE projelerinde danışman olarak görev almıştır. Aynı zamanda bu fonlama kuruluşları için proje önerilerine hakemlik ve izleyicilik yapmaktadır. Gülşen Eryiğit’in bilgisayar destekli dil öğrenimi ve dil öğrenimi materyallerinin kitle kaynak kullanımı yolu ile üretilmesi üzerine alanda önde gelen uluslararası dergilerde yayınları mevcuttur.