İTU TÖMER'de Türkçe kurslarımız Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Metnine uygun şekilde, temel düzeyde A1 ve A2; orta düzeyde B1 ve B2; ileri düzeyde C1 olmak üzere toplam 5 kurdan oluşmaktadır.
Derslerimizde öğrencilerimizin düzeyine uygun kitaplar kullanılmakta ve öğretim sürecinde bütünleşik beceri temelli, öğrenci merkezli bir öğretim yaklaşımı esas alınarak dil öğrenme süreci etkileşimli/ işbirlikli öğrenme etkinlikleriyle desteklenmektedir.

Dersler A1, A2, B1, B2, C1 düzeylerinde yüz yüze ve çevrim içi gerçekleştirilmektedir.

Türkçe öğrenmek isteyen herkese imkân sağlamak amacıyla, İTÜ TÖMER kurslarımızda derslerimiz hafta içi gündüz, akşam ve hafta sonu gündüz programları olarak üç farklı formatta planlanmıştır. Öğrencilerin taleplerine göre veya özel gruplar için esnek ders programları oluşturulabilmektedir.