İTU TÖMER'de Türkçe kurslarımız Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Metnine uygun şekilde, temel düzeyde A1 ve A2; orta düzeyde B1 ve B2; ileri düzeyde C1 olmak üzere toplam 5 kurdan oluşmaktadır.
Derslerimizde öğrencilerimizin düzeyine uygun kitaplar kullanılmakta ve öğretim sürecinde bütünleşik beceri temelli, öğrenci merkezli bir öğretim yaklaşımı esas alınarak dil öğrenme süreci etkileşimli/ işbirlikli öğrenme etkinlikleriyle desteklenmektedir.

Dersler A1, A2, B1, B2, C1 düzeylerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir.