İTU TÖMER'de Türkçe kurslarımız Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Metnine uygun şekilde, temel düzeyde A1 ve A2; orta düzeyde B1 ve B2; ileri düzeyde C1 olmak üzere toplam 5 kurdan oluşmaktadır.
Derslerimizde öğrencilerimizin düzeyine uygun kitaplar kullanılmakta ve öğretim sürecinde bütünleşik beceri temelli, öğrenci merkezli bir öğretim yaklaşımı esas alınarak dil öğrenme süreci etkileşimli/ işbirlikli öğrenme etkinlikleriyle desteklenmektedir.

Dersler A1, A2, B1, B2, C1 düzeylerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir.

Türkçe öğrenmek isteyen herkese imkân sağlamak amacıyla, İTÜ TÖMER kurslarımızda derslerimiz gündüz ve akşam programları olarak iki farklı formatta planlanmıştır. Öğrencilerin taleplerine göre veya özel gruplar için esnek ders programları oluşturulabilir.