• B1 Sertifika Sınavı; Dinlediği Anlama, Okuduğunu Anlama, Yazma ve Konuşma bölümlerinden oluşmaktadır. 
  • Okuduğunu Anlama ve Dinlediğini Anlama bölümlerindeki her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. 
  • Sınav puanları hesaplanırken yalnızca doğru cevaplar dikkate alınmaktadır. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemez. 
  • Yazılı sınavın toplam süresi 150 dakika olup konuşma sınavı her aday için 10ar dakidadır.

Sınav Bölümleri

Soru Sayısı

Puan

DİNLEDİĞİNİ ANLAMA

16

20 puan

OKUDUĞUNU ANLAMA

30

30 puan

YAZMA

1

25 puan

                                        ARA

KONUŞMA

2

25 puan

          Başvuru için tıklayınız.