İTÜ TÖMER, üniversitemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilerimiz ve görev yapan akademik/idari personelimizin, Türkçe öğrenmelerine imkan sağlamayı, kampüs içinde ve kampüs dışında günlük yaşantılarını ve iletişimlerinin kolaylaştırmayı, Türkçe dilindeki  bilimsel çalışmaları takip etmelerini ve bu çalışmalara katkıda bulunmalarını hedefler.

İTÜ TÖMER’in etki alanı yalnızca kurumumuzla sınırlı değildir. Yerleşkelerimiz çevresinde bulunan konsolosluk, uluslararası firma çalışanları olmak üzere Türkçe öğrenmek isteyen herkes için Türkçe dil kursları düzenlenir. Böylelikle, Türk kültürünün daha geniş çevrelere aktarılmasını ve kültürlerarası etkileşimi arttırmayı amaçlar.

İTÜ TÖMER, yabancılara Türkçe öğretimi ve dil öğretimi alanlarında çalışmalar yapmakta olan akademik ve idari personelimiz için uygulama ve araştırma alanı sağlamasının yanı sıra bu alanda bilimsel çıktılar üretilmesine, ulusal/uluslararası çeşitli bilimsel toplantılar düzenlenmesine olanak sağlar.