• Seviye Tespit Sınavı; Dinlediği Anlama, Okuduğunu Anlama ve Yazma bölümlerinden oluşmaktadır. 
  • Okuduğunu Anlama ve Dinlediğini Anlama bölümlerindeki her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. 
  • Sınav puanları hesaplanırken yalnızca doğru cevaplar dikkate alınmaktadır. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemez. 
  • Yazılı sınavın toplam süresi 120 dakikadır.

Sınav Bölümleri

Soru Sayısı

Puan

DİNLEDİĞİNİ ANLAMA

10

20 puan

OKUDUĞUNU ANLAMA

40

60 puan

YAZMA

1

20 puan

          Bu sınav yalnızca kurslarımıza ön kayıt yaptıran öğrenciler için uygulanmaktadır.