Bilgisayar destekli dil öğrenimi teknolojileri, öğrencilere yüz yüze dil eğitimlerini destekleyici araçlar sunmayı amaçlarlar.  Günümüzde bu teknolojilerin artarak önem kazanmasıyla, yabancı dil öğrenimi yüksek oranda disiplinlerarası çalışma gerektiren bir araştırma alanına dönüşmüştür. İTÜ TÖMER, yabancılara Türkçe öğretimi ve dil öğretimi alanlarında çalışmalar yapmakta olan akademik ve idari personelimiz için uygulama ve araştırma alanı sağlamasının yanı sıra bu alanda bilimsel çıktılar üretilmesine, ulusal/uluslararası çeşitli bilimsel toplantılar düzenlenmesine olanak sağlar. Yapay zeka, doğal dil işleme, dil öğrenimi, bilgisayar ve bilişsel bilimler konularında uzman araştırmacılarımız merkez çatısı altında Türkçe dil öğrenimine katkıda bulunmak üzerine araştırmalarını yürütmektedirler.


Yayınlar - Projeler

- Gülşen Eryiğit, Fatih Bektaş, Ubey Ali, Bihter Dereli (2021), “Gamification of complex morphology learning: the case of Turkish”, Computer Assisted Language Learning, DOI: 10.1080/09588221.2021.1996396


- Gülşen Eryiğit, Ali Şentaş, Johanna Monti (2021), “Gamified Crowdsourcing for Idiom Corpora Construction”, Accepted for publication in Natural Language Engineering, DOI: https://www.doi.org/10.1017/S1351324921000401


- Marianne Grace Araneta, Gülşen Eryiğit, Alexander König, Ji-Ung Lee, Ana Luis, et al.. “Substituto - A Synchronous Educational Language Game for Simultaneous Teaching and Crowdsourcing”, 9th Workshop on Natural Language Processing for Computer Assisted Language Learning (NLP4CALL 2020), Nov 2020, Gothenburg, Sweden. pp.1-9, 10.3384/ecp201759.

- Elham Akhlaghi, Branislav Bédi, Fatih Bektaş, Harald Berthelsen, Matthias Butterweck, Cathy Chua, Catia Cucchiarin, Gülşen Eryiğit, Johanna Gerlach, Hanieh Habibi, Neasa Ní Chiaráin, Manny Rayner, Steinþór Steingrímsson, Helmer Strik (2020). “Constructing Multimodal Language Learner Texts Using LARA: Experiences with Nine Languages”. In Proceedings of the 12th Language Resources and Evaluation Conference (pp. 323-331).

- Hasan Kaya, Gülşen Eryiğit, (2015). “Using Finite State Transducers for Helping Foreign Language Learning”. In Proceedings of the 2nd Workshop on Natural Language Processing Techniques for Educational Applications (pp. 94-98). ACL-IJCNLP.